Nyhetsarkiv

  • Åpen dag i barnehagen

    Den 15 februar klokken 10-11 har vi åpen dag i barnehagen vår! Da er alle som er interessert i å søke plass/har søkt plass hos oss velkommen inn for en rundtur og en prat.

    VELKOMMEN!

  • Barnehagens styre (BS)

    Flere har vist interesse for barnehagens styre (BS) og dens mandat. Vedlagt er styrets mandat.