Visjon for Sinsen Kirkes barnehage

Vi ønsker å skape en barnehage som er preget av trygghet, lek og kristne verdier.