Oppholdsbetaling

Vi følger de kommunale satsene for oppholdsbetaling.