Kristen formålsparagraf

Sinsen Kirkes Barnehage praktiserer utvidet kristen formålsparagraf med vekt på de kristne høytider. Vi samarbeider med Sinsen Kirke i høytidene og i månedlige samlinger med kristne barnefortellinger og sanger.

Dette innebærer at de kristne grunnverdiene blir formidlet til barna dels gjennom én samlingsstund i uka hvor vi tar utgangspunkt i en bibelsk fortelling, og dels gjennom en halvtimes samling i kirken en gang i måneden hvor barna også blir kjent med kirken. Jul blir markert hos oss med besøk i kirken og ulike andre flotte tradisjoner som baking, juletrepynting og juleverksted. I påsken holder vi påskefrokost for alle foreldre og barn.

Noen spør oss om de kan ha barnet sitt hos oss selv om de har et annet livssyn, og svaret på dette er selvfølgelig ja! Alle barn og foreldre er velkommen til å ta del i barnehagens opplegg.