Sykdom

I en barnehage er smittefaren stor. Det er derfor viktig at barnet holdes hjemme når det er sykt. Dersom barnet blir syk i barnehagen vil vi ringe foreldrene, slik at det kan få bli hentet. Barnet bør være hjemme i 24 timer etter feber, og 48 timer etter diarè og oppkast før det er tilbake i barnehagen.

Hvis barnet har fått en smittsom sykdom, som for eksempel vannkopper eller røde hunder, er det viktig at barnehagen får beskjed om dette snarest. Barnehagen vil da gi videre beskjed til resten av foreldregruppa.