Årsplan 2019/20

Her er vår årsplan for 2019. Fra 2020 ønsker vi å lage en årsplan som følger barnehageåret, ikke kalenderår. Ny årsplan kommer da gjelde fra august 2020 til juli 2021. I tillegg til denne har avdelingene egne halvårsplaner.

Nyheter