Barnehagens styre (BS)

Flere har vist interesse for barnehagens styre (BS) og dens mandat. Vedlagt er styrets mandat.